Vi erbjuder

Vi erbjuder över 35 års samlad, dokumenterad erfarenhet av rekrytering, executive search och rådgivning på specialist- och ledningsnivå inom våra branschområden. I nära partnerskap med våra uppdragsgivare tillför vi tjänster inom strategisk kompetensförsörjning.

IMG_7911

Kontakta oss för att hitta din nästa nyckelperson

 

REKRYTERING & EXECUTIVE SEARCH


Våra Searchuppdrag inleds alltid med en noggrann förstudie och analys av Din verksamhet för att säkerställa uppdragsbeskrivning och kravprofil. Det är ofta lättare att titta i backspegeln och hur behoven har sett ut men lite svårare att ta ställning till de framtida behoven i organisationen.

Därefter kartlägger vi marknaden metodiskt och systematiskt för att kunna attrahera potentiella kandidater.

Utöver ett metodiskt searcharbete för att identifiera rätt kandidater är vårt väl upparbetade kontaktnät en stor tillgång.

Att vi dessutom har en gedigen branschkännedom bidrar starkt till att vi hittar rätt kandidater för uppdraget.

Vår övertygelse är att framgångsfaktorn för en lyckad rekrytering främst handlar om den inledande analysen och att förstå vad som finns ”innanför väggarna” såsom företagskultur, ledarstil och grundläggande värderingar. Då sätter vi kompassen rätt för att identifiera och hitta rätt kandidater.

 

Det måste bli rätt för båda parter

 

SECOND OPINION & RÅDGIVNING


När du är i behov av att kvalitetssäkra kandidater inför anställning eller befodran kan en second opinion vara lösningen.

Detta ger en rättvis och objektiv bedömning av kandidaters samlade kompetenser gentemot en kravprofil och skapar ett underlag för ditt beslut.
Second opinion innebär att vi genomför ett urval av tester, djupintervju, grundlig referenstagning samt att vi ger dig råd inför anställningen.
Vi är auktoriserade användare av flera marknadsledande personlighetsformulär, begåvnings- och färdighetstester för arbetspsykologiska analyser.

 

INTERIM MANAGEMENT


Vårt nätverk består av mycket erfarna Interimskonsulter som vi samverkar långsiktigt med. Våra konsulter tar uppdrag i ledande roller och de kan driva
förändringsprocesser. De kompletterar organisationer genom situationer som kräver unik kompetens.
Genom snabb tillsättning och hög kompetens hos våra konsulter kan våra uppdragsgivare ställa högre krav och därigenom få omedelbar leverans.
En interimslösning kan också vara en bra möjlighet att genomföra förändringsarbete i organisationen.