Vi arbetar kund- och kandidatnära. Vi har branscherfarenhet, lång erfarenhet av kompetensförsörjningsfrågor och arbetar med drivkrafter, personliga egenskaper och värdering i våra uppdrag för att säkerställa mångfald, jämställdhet och en positiv dynamik där olikheterna är berikande, vilket skapar på sikt ett bättre resultat.

 

OM FÖRETAGET
RC Professional Search AB grundades 2013 av Rita Smedberg och Christina Armbäck.

Vår övertygelse när vi grundade bolaget var att vi ville skapa en verksamhet med våra värderingar som ledstjärna. Vi vill bidra med ett högt engagemang och vara lyhörda för både våra uppdragsgivare och kandidaters vägval. ”Det måste bli rätt för båda parter”.

Respekt och hög etik
ser vi som en självklarhet!

Vår målsättning är att alla ska känna sig bekväma och uppleva dialogen med oss som positiv och meningsfull/värdeskapande. Oavsett om du är uppdragsgivare eller kandidat ska du få vara ”ditt bästa jag”.

Sedan 1999 har både Rita och Christina verkat i olika rekryterings- och searchbolag.

VÅR AFFÄRSIDÉ

Utifrån våra kunders affärsmässiga behov och målsättningar identifiera, söka, attrahera, utvärdera samt rekommendera nyckelpersoner som är rätt utifrån verksamhetens och kandidatens behov.

 

VÅR VISION

Vår övertygelse är att om organisationen delar företagets värdegrund och mål, blir olikheter och mångfald berikande och skapar positiv dynamik. De företag som insett värdet av detta och av att arbeta strategisk med kompetensförsörjningsfrågor, kommer vara vinnarna av bästa kompetenserna i framtiden och nå framgång.

Vår vision är att vi ska vara en den självklara partnern i kompetensförsörjningsfrågor och en naturlig mötesplats mellan internationella och nationella uppdragsgivare och kandidater.

 

VÅR AFFÄRSSTRATEGI

Genom nära samarbeten med våra uppdragsgivare och kandidater skapar vi hållbara lösningar inom strategisk kompetensförsörjning som ger mervärde åt båda parter.

Genom att skapa naturliga forum och mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, bidrar vi till långsiktiga relationer.

Vi vill hjälpa våra kandidater och uppdragsgivare att hitta rätt genom att fokusera på drivkrafter, personliga egenskaper och värderingar lika mycket som kompetens och erfarenhet med följande ledord som vägledning:

  • Kvalité
  • Affärsmässighet
  • Transparens
  • Långsiktighet
  • Mångfald
  • Engagemang

 

Vi tar ett socialt ansvar och är månadsgivare till UNHCR .