Integritetspolicy RC Professional Search AB

Tack för ditt intresse för RC Professional Search AB och våra karriärmöjligheter. Att skydda din integritet och dina personuppgifter är viktigt för oss. Denna integritetspolicy gäller endast behandling av personuppgifter i rekryterings- och interimsyfte.

De personuppgifter som samlas in och behandlas kommer endast att vara tillgängliga för rekryteringskonsulter och researchers anställda hos RC Professional Search AB. Genom din ansökan i ett rekryteringsuppdrag ingår du i rekryteringsprocessen och vår uppdragsgivare kan komma att ta del av dina personuppgifter. Om du registrerar en spontan ansökan för att finnas i RC Professional Search ABs nätverk kommer dina personuppgifter inte att delas utan ditt godkännande.

Dina personuppgifter behandlas och lagras med stor säkerhet och respekt för din integritet.

Utöver de tidigare nämnda uppgifterna kan vi också behandla annan personlig information som är relevant för en rekryteringsprocess eller interimuppdrag. Information som är relevant för en rekryteringsprocess eller interimuppdrag kan skilja sig från fall till fall beroende på vilken relevant position som ska tillsättas och de anvisningar som vår uppdragsgivare ger oss.

Informationen kan i den utsträckning det är nödvändigt innehålla information som anställningshistoria, information i en ansökningshandling och CV, kvalifikationer, intervjuanteckningar, psykologiska utvärderingar, testresultat och bedömningar av dig, information om din livssituation till exempel civilstånd.

Dessutom kan vi samla in data tillgängliga på internet, t.ex. genom sociala medier och från tredjeparts affärsnätverk som LinkedIn och genom kontakter med andra personer, såsom referenser från dig.

Vi kan också komplettera och samordna dina personuppgifter med information som vi samlar in från privata eller offentliga register, t.ex. från myndigheter och skolor. Om personuppgifter lämnas till oss av tredje part är det den uppgiftslämnande partens skyldighet att se till att sådan personlig information avslöjas med den behöriga myndigheten och samtycka till att vi vid mottagandet behandlar sådana personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi är engagerade i integriteten och konfidentialiteten av den information du har lämnat till oss . Vi lagrar dem så länge som krävs ur rekryteringssyfte eller tills du själv begär att bli borttagen ur kandidatsystemet. Du kan själv uppdatera din profil och dina dokument när som helst genom att följa samma procedur som för att registrera en ny ansökan. Vänligen kontakta oss om du vill att dina personuppgifter ska raderas.

Lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder är vidtagna och underhålls för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst, användning, avslöjande, ändring, förstörelse eller förlust av personuppgifter. Vi utbildar vår personal kontinuerligt.

Förändringar i denna integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida. Vänligen kom tillbaka regelbundet för att ta del av eventuella uppdateringar eller förändringar till denna ingtegritetspolicy.

 

För frågor kring vår integritetspolicy vänligen kontakta:


Rita Smedberg